Kỹ năng Màn Sương Than Khóc

Vị trí:Chiêu E

Hồi chiêu:12/11/10/9/8

Tiêu thụ:50/55/60/65/70 ?

Phạm vi:700

Yorick ném ra một đám Sương Đen gây sát thương phép bằng 15% máu hiện tại của kẻ địch (tối thiểu 70/105/140/175/210 (+70% sức mạnh phép thuật)), làm chậm 30% trong 2 giây, đồng thời đánh dấu tướng và quái trong 4 giây.

Yorick và đệ được tăng tốc 20% khi đi về phía mục tiêu bị đánh dấu.