Kỹ năng Bom Nảy

Vị trí:Chiêu Q

Hồi chiêu:6/5.5/5/4.5/4

Tiêu thụ:50/55/60/65/70

Phạm vi:850

Ziggs quẳng ra một quả bom nảy gây 75/120/165/210/255 (+65% sức mạnh phép thuật) sát thương phép.