Kỹ năng Gói Chất Nổ

Vị trí:Chiêu W

Hồi chiêu:24/21/18/15/12

Tiêu thụ:65

Phạm vi:1,000

Ziggs quẳng một gói phát nổ sau 4 giây, hoặc khi tái kích hoạt kỹ năng. Vụ nổ gây 70/105/140/175/210 (+35% sức mạnh phép thuật) sát thương phép, hất văng chúng đi. Ziggs cũng bị hất văng, nhưng không chịu sát thương.

Gói Thuốc Nổ sẽ phá hủy trụ còn dưới ?% Máu.