Kỹ năng Siêu Bom Địa Ngục

Vị trí:Chiêu R

Hồi chiêu:120/105/90

Tiêu thụ:100

Phạm vi:5,000

Ziggs lấy ra vũ khí tối thượng của hắn, Siêu Bom Địa Ngục, rồi quẳng nó đi một khoảng cách cực xa. Kẻ địch trong phạm vi vụ nổ chịu 300/450/600 (+110% sức mạnh phép thuật) sát thương phép. Kẻ địch ở khoảng cách xa hơn chịu 200/300/400 (+73.33% sức mạnh phép thuật) sát thương phép.