Kỹ năng Bãi Mìn

Vị trí:Chiêu E

Hồi chiêu:16

Tiêu thụ:70/80/90/100/110

Phạm vi:900

Ziggs rải những quả mìn dễ nổ khi tiếp xúc với kẻ địch, gây 40/75/110/145/180 (+30% sức mạnh phép thuật) sát thương phép. Những kẻ địch trúng phải sẽ bị làm chậm đi 20/25/30/35/40% trong 1.5 giây.

Những kẻ địch kích nổ một quả mìn chỉ nhận 40% sát thương từ các quả mìn khác. Mìn tự biến mất sau 10 giây.