Kỹ năng Lấp La Lấp Lánh!

Vị trí:Nội tại

Đòn đánh kế tiếp của Zoe sau khi tung chiêu gây thêm sát thương phép.