Kỹ năng Vòng Xuyên Thấu

Vị trí:Chiêu R

Hồi chiêu:11/8/5

Tiêu thụ:50

Phạm vi:575

Bay tới một vị trí gần đó trong 1 giây rồi bay trở về.

Zoe có thể tung chiêu và đánh thường nhưng không thể di chuyển trong lúc đó. Cô có thể nhìn qua tường.