Kỹ năng Nghịch Sao

Vị trí:Chiêu Q

Hồi chiêu:8.5/8/7.5/7/6.5

Tiêu thụ:50/55/60/65/70

Phạm vi:800

Bắn ra một ngôi sao gây sát thương tăng dần dựa theo quãng đường bay được -- ? (+60% sức mạnh phép thuật) đến ? (+150% sức mạnh phép thuật) sát thương phép. Kẻ địch gần mục tiêu đầu tiên trúng phải chịu 80 sát thương..

Tái kích hoạt để chuyển hướng sao đến một vị trí mới gần Zoe.

Nghịch Sao gây sát thương dựa trên sự kết hợp giữa cấp kỹ năng và cấp của Zoe.