Kỹ năng Bong Bóng Ngủ

Vị trí:Chiêu E

Hồi chiêu:20/18.5/17/15.5/14

Tiêu thụ:80

Phạm vi:800

Đá ra một bong bóng gây 60/100/140/180/220 (+40% sức mạnh phép thuật) sát thương phép, và nằm lại trên mặt đất như một cạm bẫy nếu không trúng gì cả. Tầm của bong bóng tăng thêm nếu bay qua tường.

Sau một khoảng trễ, nạn nhân rơi vào giấc ngủ trong 2 giây. Đòn đánh và kỹ năng trúng đích phá vỡ giấc ngủ nhưng gây gấp đôi sát thương, tối đa 60/100/140/180/220 (+40% sức mạnh phép thuật) sát thương chuẩn.