Kỹ năng Bó Gai Chết Chóc

Vị trí:Chiêu Q

Hồi chiêu:7/6.5/6/5.5/5

Tiêu thụ:70

Phạm vi:800

Bó gai lan tỏa trên mặt đất rồi phát nổ, gây 60/95/130/165/200 (+60% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên kẻ địch trong khu vực.

Khu Vườn Gai Góc: Nếu Bó Gai Chết Chóc đi qua hạt giống, Cây Phun Gai sẽ mọc lên, gây ? (+15% sức mạnh phép thuật) sát thương phép. Cây Phun Gai có tầm đánh 575 và tồn tại ? giây.