Kỹ năng Rễ Cây Trói Buộc

Vị trí:Chiêu E

Hồi chiêu:12

Tiêu thụ:70/75/80/85/90

Phạm vi:1,100

Phóng dây leo về phía trước, gây 60/105/150/195/240 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và trói chân kẻ địch trong 1/1.25/1.5/1.75/2 giây.

Khu Vườn Gai Góc: Nếu Rễ Cây Trói Buộc đi qua một hạt giống, Cây Quất Roi sẽ mọc lên gây ? (+15% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và làm chậm kẻ địch đi 30% trong 2 giây. Cây Quất Roi có tầm đánh 400 và tồn tại ? giây.