Kỹ năng Xum Xuê

Vị trí:Chiêu W

Hồi chiêu:

Tiêu thụ:1 Hạt giống

Phạm vi:850

Đặt hạt giống tồn tại 60 giây. Nếu tướng địch dẫm lên hạt giống, nó sẽ biến mất. Hạt giống từ Xum Xuê cho tầm nhìn trong một khu vực nhỏ, và cho tầm nhìn chuẩn lên kẻ địch giẫm phải trong 2 giây.

Zyra tích trữ hạt giống mỗi ? giây (Tối đa: 8 hạt giống). Mỗi khi hạ gục được một kẻ địch, thời gian sạc lại của Xum Xuê giảm đi 20% (100% với tướng, lính to, và quái to).