Kỹ năng Bụi Gai Kỳ Dị

Vị trí:Chiêu R

Hồi chiêu:130/120/110

Tiêu thụ:100/120/140

Phạm vi:700

Triêu hồi cơn thịnh nộ của tự nhiên, tạo ra một bụi gai kỳ di ở mục tiêu chỉ định, gây 180/265/350 (+70% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên tất cả kẻ địch trong khu vực khi nó bành trướng. Sau 2 giây, kẻ địch bị hất tung lên không trong 1 giây.

Khu Vườn Gai Góc: Cây trong vùng bụi gai trở nên Giận Dữ, đặt lại thời gian tồn tại, nhận thêm 50% Máu và tấn công thành chùm gây tổng cộng 150% sát thương.