Kỹ năng Trăn Trối

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:12/11.4/10.8/10.2/9.6/9 giây

Tiêu thụ:0 năng lượng

Taara nhảy lên và sử dụng cây búa nặng nề của cô đập lún mặt đất, gây 120/155/190/225/260/295 (+0.5 Công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 60% tốc chạy của nạn nhân trúng chiêu trong 2 giây.