Kỹ năng Đập Tan

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:5 giây

Tiêu thụ:0 năng lượng

Taara vung búa xoay tròn gây hai lượt sát thương lên kẻ địch lân cận. Mỗi lượt gây 150/180/210/240/270/300(+0.6 công vật lý) sát thương vật lý.