Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Nhạy bén | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Nhạy bén

Nhánh Rừng nguyên sinh

Trên đường sông được nhận thêm 10 tốc chạy và hồi thêm 20 máu cùng 10 năng lượng mỗi 5 giây