Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Du hiệp | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu: Du hiệp

Loại phù hiệu: Rừng nguyên sinh

Rời khỏi giao tranh mỗi 5 giây nhận thêm hồi 20 máu và 10 năng lượng mỗi 5 giây, đồng thời đòn đánh thường kế tiếp sẽ làm chậm địch 30% trong 1 giây và giảm sát thương của địch 30% trong 2 giây

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile