Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Dư ảnh | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Dư ảnh

Nhánh Vực hỗn mang

Mỗi khi dùng lướt sẽ được cộng dồn 1 dư ảnh trong 2 giây, tối đa cộng dồn 3 dư ảnh. Đòn đánh thường sau đấy sẽ tiêu hao hết toàn bộ số dư ảnh. Mỗi dư ảnh gây 30 (+5 / cấp tướng) sát thương vật lý