Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Ma tính | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu: Ma tính

Loại phù hiệu: Vực hỗn mang

Sau khi tung chiêu cuối lập tức hoàn lại 50% thời gian hồi các chiêu khác và 20% giảm hồi chiêu, đồng thời sát thương gây ra tăng thêm 10% trong 6 giây. Hạ hoặc phụ hạ sẽ kéo dài hiệu ứng thêm 3 giây. Hồi chiêu 30 giây

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile