Trang bị Truy Sát | Hội Quán Cao Thủ

Truy Sát

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 80/70/60 giây

Tiêu thụ: 120/150/180 năng lượng

Keera nhận được Hắc ám bảo hộ giúp tăng 30/40/50% tốc chạy trong 8 giây đồng thời có thể đi xuyên địa hình, kiến trúc và chống chịu 3 đòn đánh thường của tướng địch và nếu chạm vào địa hình sẽ được ẩn thân.
Khi Hắc ám bảo hộ kết thúc sẽ lập tức làm mới chiêu 1 và chiêu 2.
Khi chống chịu hết số lần đánh thường sẽ xóa Hắc ám bảo hộ. Tuy chiêu cuối vẫn còn hiệu lực khác nhưng không còn được miễn khống.

Các kỹ năng khác của Keera

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile