Trang bị Bàn Tay Vàng | Hội Quán Cao Thủ

Bàn Tay Vàng

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Đòn đánh thường thứ tư liên tiếp đẩy lùi mục tiêu phía trước và gây 150 công vật lý sát thương phép. Đồng thời, Guldur sẽ nhận 160 ( +0.3 công phép ) điểm lá chắn