Trang bị Tên Thần | Hội Quán Cao Thủ

Tên Thần

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 20/17/14 giây

Tiêu thụ: 120 năng lượng

Yorn bắn một mũi tên cường hóa đến một mục tiêu gây 300/400/500 (+1.23 công vật lý) sát thương vật lý lên tướng địch đầu tiên trúng phải, kèm theo lượng máu đã mất của mục tiêu thành 10% máu đã mất của mục tiêu thành sát thương phép thuật, (tối đa 1000 sát thương lên quái). Đòn đánh sau đó kích hoạt nội tại Vô tận tên.

Kỹ năng khác của Yorn