Trang bị Mình Đồng Da Sắt | Hội Quán Cao Thủ

Mình Đồng Da Sắt

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Khi tung chiêu, Toro không thể bị khống chế và sát thương gánh chịu giảm đi 20%.