Trang bị Đập Tan | Hội Quán Cao Thủ

Đập Tan

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 5 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Taara vung búa xoay tròn gây hai lượt sát thương lên kẻ địch lân cận. Mỗi lượt gây 150/180/210/240/270/300(+0.6 công vật lý) sát thương vật lý.

Kỹ năng khác của Taara