Trang bị Xích Ma Quái | Hội Quán Cao Thủ

Xích Ma Quái

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 15/14.4/13.8/13.2/12.6/12 giây

Tiêu thụ: 60/70/80/90/100/110 năng lượng

Grakk tung dây khóa kéo địch đến trước mặt, và gây 625/750/875/1000/1125/1250 (+1.32 công phép) sát thương phép. 

Nội tại: Mỗi lần Grakk tiêu diệt hoặc hỗ trợ sẽ tăng máu bản thân thêm 125, tối đa cộng dồn 20 lần.

Kỹ năng khác của Grakk