Trang bị Xích Ma Quái | Hội Quán Cao Thủ

Xích Ma Quái

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 15/14.4/13.8/13.2/12.6/12 giây

Tiêu thụ: 60/70/80/90/100/110 năng lượng

Grakk tung dây khóa kéo địch đến trước mặt, và gây 625/750/875/1000/1125/1250 (+1.32 công phép) sát thương phép. 

Nội tại: Mỗi lần Grakk tiêu diệt hoặc hỗ trợ sẽ tăng máu bản thân thêm 125, tối đa cộng dồn 20 lần.

Các kỹ năng khác của Grakk

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile