Phép bổ trợ Gầm thét | Hội Quán Cao Thủ

Phép bổ trợ Gầm thét

Hồi chiêu:
Tăng 60% tốc đánh và 10% công vật lý trong 5 giây

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile