Trang bị Nhẫn Lapis

Giá:220 vàng

+300 Năng lượng tối đa

Nâng cấp từ Nhẫn Lapis