Trang bị Khiên huyền thoại

Giá:2,180 vàng

+360 Giáp

+400 năng lượng

+20% giảm hồi chiêu

[Lính gác] - Nội tại duy nhất: Nếu tướng chịu sát thương, giảm 30% Tốc đánh và 15% Tốc chạy của những đối thủ đã ra đòn đánh