Trang bị Trượng bùng nổ

Giá:2,000 vàng

+240 Công phép

+30 Hồi năng lượng / 5s

[Vang vọng] - Nội tại duy nhất: Tạo nên một vùng nổ nhỏ gây 50 (+50% công phép cộng thêm) sát thương phép xung quanh mục tiêu bị trúng chiêu, 5 giây hồi chiêu