Trang bị Thuẫn nham thạch

Giá:1,980 vàng

+ 150 giáp

+150 giáp phép

+ 1000 máu

Tích tụ: Sau khi kích hoạt, lực tấn công của bản thân giảm 70% trong 3 giây. Hết 3 giây đạt được một lớp khiên chắn (30% sát thương gánh chịu chưa qua giảm + 10% máu tối đa) trong 3 giây. (Thời gian hồi: 75 giây) - Kích hoạt duy nhất