Trang bị Nguyên tố bảo thạch

Giá:300 vàng

- Tăng 5% tốc độ di chuyển

 

Nội tại duy nhất - Nguyên tố hội tụ: Mỗi 40 giây nhận một tầng cộng dồn. Tối đa 10 cộng dồn.

 

Nội tại duy nhất - Khiêm nhường: Khi đứng gần đồng đội, nếu có quái và lính bị hạ gục thì đồng đội sẽ ăn hết vàng và kinh nghiệm, còn bản thân chỉ được nhận 40% giá trị. Nội tại này sẽ bị vô hiệu hoá sau phút thứ 8

 

Nội tại duy nhất - Công huân: Tham gia hạ hoặc phụ sẽ nhận thêm 30% vàng và kinh nghiệm

 

Nội tại duy nhất - Hậu cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên trong đội thì mỗi 3 giây được nhận 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

 

Lưu ý: Mỗi đội chỉ có thể có một người sở hữu trang bị Trợ Thủ