Trang bị Thuỷ triều nguyên lực

Giá:1,200 vàng

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 40 công phép

- 10% giảm hồi chiêu

 

Nội tại duy nhất - Linh hồn của nước: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 9 công phép

 

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

 

Nội tại duy nhất - Nguyên tố bão hoà: Bản thân nhận 5% tăng sát thương

 

Nội tại duy nhất - Nguyên tố tương trợ: Bản thân và đồng đội xung quanh nhận (80 + 8 x cấp tướng) giáp vật lý và (60 + 6 x cấp tướng) giáp phép.