Kỹ năng Phi Bài

Vị trí:Chiêu Q

Hồi chiêu:6

Tiêu thụ:60/70/80/90/100

Phạm vi:10,000

Ném ba lá bài gây 60/105/150/195/240 (+65% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên mỗi đơn vị địch nó lướt qua.