Kỹ năng Tráo Bài

Vị trí:Chiêu E

Hồi chiêu:

Tiêu thụ:0

Phạm vi:0

Nội tại: Mỗi 4 cú đánh, Twisted Fate gây thêm 55/80/105/130/155 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép.

Ngoài ra, tốc đánh của hắn được tăng thêm 10/15/20/25/30%.