Kỹ năng Chọn Bài

Vị trí:Chiêu W

Hồi chiêu:6

Tiêu thụ:40/55/70/85/100

Phạm vi:200

Niệm lần đầu để xào bài, niệm lần nữa để chọn bài giúp cường hóa cú đánh kế tiếp của bạn.

Bài Xanh gây 40/60/80/100/120 (+100% sức mạnh công kích) (+50% sức mạnh phép thuật) Sát thương Phép, hồi 50/75/100/125/150 năng lượng.

Bài Đỏ gây 30/45/60/75/90 (+100% sức mạnh công kích) (+50% sức mạnh phép thuật) Sát thương Phép lên những đơn vị xung quanh mục tiêu và làm chậm tốc độ di chuyển của chúng đi 30/35/40/45/50% trong 2.5 giây.

Bài Vàng gây 15/22.5/30/37.5/45 (+100% sức mạnh công kích) (+50% sức mạnh phép thuật) Sát thương Phép và làm choáng trong 1/1.25/1.5/1.75/2 giây.