Kỹ năng Định Mệnh

Vị trí:Chiêu R

Hồi chiêu:180/150/120

Tiêu thụ:150/125/100

Phạm vi:5,500

Cho tầm nhìn chuẩn lên tất cả tướng địch trên bản đồ trong 6/8/10 giây.

Khi Định Mệnh còn hiệu lực, Twisted Fate có thể dịch chuyển đến cách đó tối đa 5500 đơn vị trong 1.5 giây.