Kỹ năng Sức Mạnh Quỷ Quyệt

Vị trí:Nội tại

Dùng phép trúng tướng địch hoặc hạ gục tăng vĩnh viễn Sức mạnh Phép thuật cho Veigar