Kỹ năng Thiên Thạch Đen

Vị trí:Chiêu W

Hồi chiêu:

Tiêu thụ:60/65/70/75/80 ?

Phạm vi:900

Sau 1.2 giây, thiên thạch đen rơi từ bầu trời xuống vị trí chỉ định, gây 100/150/200/250/300 (+100% sức mạnh phép thuật)</scaleAP> sát thương phép.

Mỗi 50 cộng dồn Sức Mạnh Quỷ Quyệt giảm hồi chiêu Thiên Thạch Đen đi 10% (hiện là ?%).