Kỹ năng Điềm Gở

Vị trí:Chiêu Q

Hồi chiêu:7/6.5/6/5.5/5

Tiêu thụ:40/45/50/55/60 ?

Phạm vi:900

Phóng ra một nguồn năng lượng bóng tối, gây 70/110/150/190/230 (+60% sức mạnh phép thuật) sát thương phép cho hai kẻ địch đầu tiên trúng phải.

Tiêu diệt một đơn vị cho Veigar một điểm cộng dồn Sức Mạnh Quỷ Quyệt. Quái và lính to cho hai điểm.