Kỹ năng Bẻ Cong Không Gian

Vị trí:Chiêu E

Hồi chiêu:18/17/16/15/14

Tiêu thụ:70/75/80/85/90 ?

Phạm vi:725

Sau 0.5 giây trì hoãn, Veigar vặn xoắn rìa không gian xung quanh mục tiêu trong 3 giây, tạo ra một bức tường ngũ giác. Những kẻ địch nào dám vượt qua ranh giới sẽ bị chặn lại và choáng trong 1.5/1.75/2/2.25/2.5 giây.