Kỹ năng Vụ Nổ Vũ Trụ

Vị trí:Chiêu R

Hồi chiêu:120/100/80

Tiêu thụ:100 ?

Phạm vi:650

Tung chưởng cực mạnh vào một tướng địch, gây 175/250/325 (+75% sức mạnh phép thuật) đến 350/500/650 (+150% sức mạnh phép thuật) sát thương phép, tăng theo máu tổn thất của mục tiêu.

Sát thương đạt tối đa khi kẻ đich còn dưới 33% máu.