Kỹ năng Lọ Trữ Thời Gian

Vị trí:Nội tại

Zilean trữ thời gian thành Kinh nghiệm. Khi tích trữ đủ Kinh nghiệm để lên cấp cho một tướng đồng mình, hắn có thể ấn phải vào tướng đó để truyền đi lượng Kinh nghiệm. Zilean cũng sẽ nhận lại một lượng Kinh nghiệm tương ứng. Kỹ năng này không thể dùng trong giao tranh.