Kỹ năng Đảo Ngược Thời Gian

Vị trí:Chiêu R

Hồi chiêu:120/90/60

Tiêu thụ:125/150/175 ?

Phạm vi:900

Zilean niệm một phép bảo vệ cực mạnh lên bản thân hoặc một tướng đồng minh trong ? giây. Nếu nạn nhân bị hạ gục trong thời gian hiệu lực, mục tiêu sẽ được hồi sinh với ? Máu.