Kỹ năng Bom Hẹn Giờ

Vị trí:Chiêu Q

Hồi chiêu:10/9.5/9/8.5/8

Tiêu thụ:60/65/70/75/80 ?

Phạm vi:900

Zilean ném một quả bom hẹn giờ vào điểm đã chọn. Quả bom sẽ bám dính vào đơn vị đầu tiên bước vào lãnh thổ của nó (ưu tiên Tướng). Sau 3 giây nó sẽ phát nổ, gây 75/115/165/230/300 (+90% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên tất cả kẻ địch cạnh bên.

Đặt chồng hai quả bom lên nhau sẽ kích nổ quả đầu tiên, làm choáng tất cả nạn nhân trong vụ nổ 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5 giây.