Kỹ năng Nhai Nuốt

Vị trí:Chiêu Q

Hồi chiêu:4

Tiêu thụ:30 ?

Phạm vi:300

Trundle xồ vào đối phương ở đòn đánh kế tiếp, gây 20/40/60/80/100 (+80%/90%/100%/110%/120% sức mạnh công kích) sát thương vật lí và làm chậm nạn nhân trong thoáng chốc.

Đòn tấn công này tăng Sức mạnh Công kích của Trundle thêm 20/25/30/35/40 trong 5 giây, còn nạn nhân bị mất một nửa số đó.