Kỹ năng Chinh Phục

Vị trí:Chiêu R

Hồi chiêu:100/80/60

Tiêu thụ:100 ?

Phạm vi:650

Trundle gây sát thương phép bằng ? Máu tối đa của nạn nhân và hút đi ?% Giáp và Kháng Phép, một nửa ngay lập tức và nửa còn lại trong ? giây. Giáp và Kháng Phép được trả lại trong ? giây sau khi hiệu ứng kết thúc.