Kỹ năng Đặc Quyền Hoàng Gia

Vị trí:Nội tại

Đòn đánh đầu tiên của Qiyana lên 1 kẻ địch gây thêm sát thương.