Kỹ năng Nguyên Tố Thịnh Nộ / Nhát Chém Nguyên Tố

Vị trí:Chiêu Q

Hồi chiêu:7

Tiêu thụ:35 ?

Phạm vi:650

Nguyên Tố Thịnh Nộ: Dùng phù phép trên vũ khí để bắn chưởng theo hướng chỉ định. Chưởng lực phát nổ khi bay hết tầm hoặc khi trúng kẻ địch, gây ? sát thương vật lý và:

Phù Phép Băng: Trói chân kẻ địch chốc lát, sau đó làm chậm nạn nhân ?% trong ? giây.

Phù Phép Đá: Gây thêm ? sát thương vật lý lên các đơn vị dưới ?% máu.

Phù Phép Cỏ: Tạo ra một dải lá giúp bạn tàng hình và tăng ?% tốc độ di chuyển. Dải lá biến mất sau khi bạn tấn công, rời khỏi nó, hoặc sau ? giây. Dải lá chỉ kéo dài bằng quãng đường chưởng lực bay được.

Nhát Chém Nguyên Tố: Nếu bạn không có phù phép nào, chém theo hướng chỉ định, gây ? sát thương vật lý trong một vùng nhỏ.

Cả hai kỹ năng đều gây ? sát thương lên mục tiêu thứ hai trở đi.