Kỹ năng Thế Giới Bùng Nổ

Vị trí:Chiêu R

Hồi chiêu:100

Tiêu thụ:100 ?

Phạm vi:950

Tạo ra 1 sóng chấn động đẩy lùi kẻ địch và dừng lại khi chạm Tường. Toàn bộ Tường chạm vào phát nổ, làm choáng các kẻ địch gần đó trong tối đa ? giây và gây sát thương vật lý bằng ? + ? máu tối đa của mục tiêu.

Bất kỳ Sông hoặc Bụi sóng chấn động đi qua cũng phát nổ sau chốc lát, gây cùng lượng sát thương và làm choáng.