Kỹ năng Táo Bạo

Vị trí:Chiêu E

Hồi chiêu:12/11/10/9/8

Tiêu thụ:40/45/50/55/60 ?

Phạm vi:650

Lướt một khoảng cố định xuyên qua mục tiêu gây ? sát thương vật lý cho kẻ đó

Nếu Nguyên Tố Thịnh Nộ / Nhát Chém Nguyên Tố [?]</b> được tung ra trong lúc dùng chiêu này, Qiyana sẽ chọn nó làm mục tiêu lao đến.